/>

Dansk pelsdyravl – en sump af dyremishandling?

Skrevet af onsdag 28 oktober 2009

Bookmark and Share

farmhaller27. oktober 2009 var en sort dag for de danske pelsdyravlere og Dansk Pelsdyravlerforening. I et Operation X-program den dag bliver hele branchen fremstillet som dyremishandlere, og Ekstra Bladet skriver i generelle vendinger om dyrenes kummerlige forhold og pelsdyrindustriens grove misrøgt i en kampagne, som avisen fører samme dag og dagene derefter.

For lige at slå det helt fast, så tager Dansk Pelsdyravlerforening/Kopenhagen Fur skarpt afstand fra dyremishandling og de billeder, som blev vist på Operation X. Det er også årsagen til, at foreningen straks meldte de 34 avlere, som Operation X i et brev til pelsdyravlerne beskyldte for dyremishandling, til myndighederne, da vi fik kendskab til brevene. Pudsigt nok havde hverken Ekstra Bladet eller Operation X travlt med at videregive adresserne til myndighederne, men de to medier havde jo også en historie at beskytte. I øvrigt blev 33 af de 34 pelsdyravlere frikendt for overtrædelser af dyreværnsloven af politiet.

Problemet er naturligvis den grove proportionsforvrængning, som mediernes fremstilling giver offentligheden. På de 34 farme som, der var blevet filmet på, blev der ifølge TV 2’s fremstilling i fogedretten fundet 200-300 dyr med skader. Nogle af dem kan udmærket have været i behandling, og så er der altså ikke tale om dyremishandling. Til sammenligning var der 500.000 dyr på de 34 farme, så dyremishandlingsprocenten var i bedste fald 0,06 procent – altså ikke engang en promille. Vi anser klart en promille som en promille for meget – netop derfor politianmeldelsen af vore egne medlemmer. Avl med dyr må og skal altid have dyrevelfærd øverst på dagsordenen, hvad den også er hos os. Men når 0,06 procent bliver sat ind i en kontekst på tv, hvor det fremstår som det generelle billede, så er vi ude på et sidespor i kritikken!

Hverken tv-programmet eller Ekstra Bladet tager desuden de offentlige kontrolmyndigheder til indtægt, og det er trods alt de dyrlæger, som har deres daglige gang på danske pelsdyrfarme.

Det kan man ikke sige om hverken Operation X eller Ekstra Bladet. De to redaktioner har nærmest ikke været i nærheden af en pelsdyrfarm. I stedet er billederne optaget ved ulovlig indtrængen af dyreretsaktivister, som konsekvent kalder pels for mord i diverse kampagner, og som har en klar antipelsdagsorden. Dokumentationen i den problemstilling de to medier lægger ud i offentligheden, er altså indsamlet af personer, som er partskilder i den samme problemstilling. Det bliver temmelig kraftigt understreget af, at dyreretsforeningen Anima, nøjagtig samme dag som Operation X bliver vist på tv, starter en kampagne, der skal forbyde pelsdyravl i Danmark. Både TV 2 og Ekstra Bladet har været meget højlydte og insisterende, når Dansk Pelsdyravlerforening har påpeget den temmelig kritisable metode. Journalisterne siger, at de har været meget kildekritiske, og at de bestemt ikke er i lommen på deres kilder, men det er altså meget svært for pelsdyravlerne at se anderledes på det, når en nøje tilrettelagt Anima-kampagne med hjemmesider, postkort, pressemeddelelser og donations-opfordringer vælter frem fuldstændig synkront med Operation X-programmet.

Undskyldningen for at bryde ind på 34 pelsdyravleres private ejendom er ifølge journalisterne, at de ellers ikke ville have fået et sandfærdigt billede af tilstanden på pelsdyrfarmene. Det er en højst konstrueret præmis, for journalisterne har overhovedet ikke forsøgt at ringe på pelsdyravlernes dørklokke først. Nogle aktivister gør det beskidte arbejde for journalisterne, der bagefter beskylder ”branchens spindoktorer” for at lukke munden på pelsdyravlerne. Gad vide om de journalister overhovedet har overvejet, hvor krænkende et indbrud føles, og om det mon er derfor, at pelsdyravlerne ikke gider snakke med dem? Det er jo så at sige journalisterne, som har planlagt indbruddene.

Journalisternes metode er også kritisk, fordi de ikke har styr på aktivisterne. Hvordan kan de journalister garantere, at pelsaktivisterne ikke på forhånd har fundet frem til branchens brodne kar? Hvordan kan de vide, at aktivisterne ikke selv har fået ”scenen” til at se mere spændende ud, inden de har taget kameraet frem? Det kan journalisterne ikke vide, fordi de ikke var til stede, sådan som objektive journalister bør være. Og der findes en lang stribe domskendelser fra udlandet, der påviser, at dyreretsbevægelsen har lavet den slags numre før.

Ekstra Bladet skriver i en leder, at ”Afsløringerne har gjort ondt på alle, der mener, at vi mennesker har en forpligtelse til at behandle vore medskabninger på Jorden med et mindstemål af anstændighed.” Vi lader den lige stå lidt.

/Dansk Pelsdyravlerforening