/>

Ministers håndvask kvæler lokalt initiativ

Skrevet af torsdag 28 januar 2010

Bookmark and Share

logo_top_jpgNygaard gruppen har fået frataget godkendelsen til at drive AMU kurser. Baggrunden er et indslag i TV avisen, der ensidigt satte en række anklager i gang mod Vejle-virksomheden.

Sagen startede med et TV indslag i DR, der kastede sig over en historie om Nygaard gruppens AMU aktiviteter – kilderne til historien var nogle tidligere medarbejdere fra Nygaard gruppen. Påstanden de fremkom med i DR var alvorlig og Nygaard gruppen tog det da også selv meget alvorligt.

En intern undersøgelse blev igangsat af advokat og revisor om AMU kurserne, men denne viste klart, at Nygaard gruppen havde ret: der var ikke begået ulovligheder. Nygaard gruppen gik derfor straks i gang med at bevise sin uskyld. Som så mange gange før er dette dog en umulig sag, når man først er dømt i en landsdækkende TV udsendelse:

”Vi har talt for døve øren”, siger Karen Nygaard. ”Når et landsdækkende TV program slår tvivl om offentlige midler, bliver det en politisk sag, hvor ministeren da også allerede samme uge var ude med udtalelser om sagen, uden dog på det tidspunkt at have set andre beviser end DR’s udsendelse.

Politiet var tvunget til at tage sagen op og ministeren blev kaldt i samråd – hele sagen kørte helt af sporet. Vi blev dømt uden rettergang, straffet fra første sekund ved at vores AMU skole midlertidigt blev sat på pause, i et forsøg på at redde ministeriets ansigt – og det er både uretfærdigt og uværdigt at behandle borgere sådan”.

Siden har Nygaard gruppen, deres advokat og rådgivere brugt måneder på at svare breve fra undervisningsministeriet. I brevene fra ministeriet har der gentagne gange været faktuelle fejl og regnefejl – og Nygaard gruppen har tilbagevist disse påstande løbende. Nygaard Gruppen har også gentagne gange givet undervisningsministeriet besked på at tale med andre end nogle tidligere medarbejdere, da disse selvsagt ikke kan regnes som eneste vidner, idet der kan være tale om en intern tvist omkring deres ansættelse i Nygaard Gruppen. Undervisningsministeriet har dog ikke talt med en eneste, udover denne gruppe af personer.

Nygaard gruppen fandt selv fejl

Sagen voksede og voksede, men kunne tilbagevises fra Nygaard Gruppens side, på nær den mindre fejl som Nygaard Gruppen selv havde gjort opmærksom på – og som flere lignende skoler i øvrigt også har lavet:

”Vores eneste fejl var, at vi havde sendt nogle af vore egne medarbejdere på kursus. Det har man altid gerne måttet, det har en del andre skoler også benyttet denne mulighed, for at opgradere deres egne folk. Men reglerne er blevet lavet om, hvilket hverken vi eller en del andre skoler vi har talt med har været opmærksomme på. Undervisningsministeriet havde endda ikke engang selv fået det rettet på deres hjemmeside! Dette blev først gjort da historien blev præsenteret på DR1, hvorefter ministeriet fik det rettet og sendte en mail til alle skoler for at gøre dem klart hvad reglerne var.

Vores revisor regnede ud, hvad vi eventuelt skulle betale tilbage og dette tal har undervisningsministeriet godkendt. Men anklagerne væltede herefter ned over Nygaard Gruppen. Helt absurde anklager, der var ganske nemme at tilbagevise. Men hverken presse eller ministeriet ønskede at gå dybt ind i sagen. Det virkede hurtigt som om der skulle statueres et eksempel, og det kom til at koste os vores ”AMU godkendelse”, siger Karen Nygaard.

Beløbet der skal betales tilbage svarer til det, som Nygaard Gruppen selv var kommet frem til – og det vil blive modregnet i det beløb, som Undervisningsministeriet skylder Nygaard Gruppen.

Håber på retssag

Selvom afgørelsen ifølge Nygaard Gruppen både er ensidig og går dem imod, kommer den ikke bag på Vejle-virksomheden:

”Det er ærgerligt, at dette initiativ ikke bliver videreført! Vi har her i området flere og flere ledige, og vi kunne ha gjort en forskel for en lang række personer i byen. Det har været hele drivkraften for os. Vores ventelister var fyldt af folk, der ville have vores tilbud – og vi har forsøgt alt, for at få lov at fortsætte”, siger Karen Nygaard.

”Men allerede fra første brev havde vi på fornemmelsen, at dommen var afsagt. Vi stoppede aldrig kampen, men har længe regnet med, at fornuften ikke ville kunne vinde over håndvasken. Sagen ligger gudskelov fortsat ved politiet – og her håber vi nu på en retssag om forløbet, idet afgørelser i retssystemet jo ikke er baseret på ensidighed og politiske hensyn, som denne sag viser det sker i ministerier”.

Køreskole og rejsebureau ikke berørt

AMU kurser er kun en meget lille del af Nygaard Gruppens aktiviteter. Fra bygningen i Vedelsgade driver den driftige Vejle-familie både Nygaards køreskole og Holtum rejser – og disse firmaer er helt urørt af den groteske afgørelse fra undervisningsministeriet:

”Vi har i Vejle skabt mange initiativer og vil fortsat gøre det! Når en pressehistorie rammer et enkelt initiativ, har det for vane at ramme virksomheder bredt. Det er også i denne sag sket ved, at nogle skriver køreskole eller rejsebureau frem for AMU kursus. Det er både ufortjent og misforstået – og næsten det, der har gjort mest ondt!

Vores familie har med stor succes drevet køreskole i Vejle siden 1962 og også Holtum Rejser har siden 90’erne sendt rejseglade danskere ud i verden. Begge dele kører fortsat helt uberørt af denne tvist med ministeriet og det gør ondt, at nogle medier og kunder har blandet de ting sammen”, siger Karen Nygaard.

”At være under anklage i den bedste sendetid er ikke ligefrem godt for psyken. Det har været en ufattelig hård tid for hele familien, hvor man føler sig alene og magtesløs overfor anklagerne. Hvis man er uskyldig og kører en seriøs virksomhed, så er det næsten ikke til at bære at blive ramt på sin troværdighed. Den negative omtale i vores AMU tiltag bør ikke skade køreskole og rejsebureaus image. Vi ville skabe et AMU kursus, for at hjælpe med at få den store pukkel af ledige nedbragt. Det Vejle-initiativ ødelagde DR1 med et ensidigt indslag, det må vi blot erkende er virkeligheden i Danmark og så må vi videre med det, som vi fortsat er de bedste til”, slutter Karen Nygaard.